Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacybeleid.

Bestellen.

* Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

* Wanneer u een taart en of cupcakes besteld dient u uiterlijk twee weken voor de ophaaldatum te betalen. Helaas is in het verleden gebleken dat dit nodig is. Wanneer de betaling uitblijft zijn wij genoodzaakt de bestelling te annuleren.

* Bij bruidstaarten dient u minimaal 4 weken van te voren te bestellen. Ook dient u een aanbetaling te doen van 50% van de totaal prijs. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken van te voren betaald te zijn.

* Bestelde taarten of cupcakes dient u altijd af te nemen. Na ontvangst van de betaling is de bestelling definitief. Bij geen betaling word de opdracht niet verwerkt.

Verantwoordelijkheid en afspraken.

* U bent zelf verantwoordelijk voor uw taart wanneer u deze komt afhalen. Beschadiging tijdens eigen vervoer is uw eigen risico. Wij adviseren een taart plat in de auto te vervoeren, of in de achterbak of plat op de grond voor in de auto. NIET op een achterbank, stoel of op schoot.

* Hoe u de taart bewaard is aan u. Een koele plek is het beste. In de koelkast, zeker wanneer de taart een koelkast vulling bevat (zoals slagroom of bavarois). Twijfelt u dan kunt u advies aan mij vragen hierover. U kunt mij niet aansprakelijk stellen indien u de taart verkeerd bewaard.

*Afspraken zijn bindend.

*Wilt u iets wijzigen? Dit kan enkel in overleg. Een week voor de ophaaldatum kan dit niet meer ivm voorbereidingen en inkoop.

* Alle taarten zijn handwerk en daardoor is elke taart uniek. Het kan voorkomen dat een kleur anders uitpakt. Een taart wordt nooit exact hetzelfde. Een voorbeeld kan wel als idee worden gebruikt.

* U dient zelf rekening te houden met eventuele allergieën, geef dit duidelijk aan bij een bestelling. Taarten van Sandra is niet aansprakelijk voor gevolgen veroorzaakt door een allergisch reactie. Wij doen onze uiterste best zo zorgvuldig mogelijk te werken, maar kunnen nooit 100% sporen van uitsluiten.

Annuleren en ophalen.

* Taarten van Sandra behoud zich het recht de opdracht te annuleren in geval van ziekte en/of letsel. Taarten van Sandra zal er alles aan doen een passende oplossing te vinden.

* Taarten dienen bij voorkeur zelf afgehaald te worden op een vooraf afgesproken tijdvak. Wanneer u buiten dit tijdvak komt is de kans aanwezig dat er niemand aanwezig is en dient er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

*Wilt u zelf de taart annuleren, dit kan uiterlijk 2 weken voor de ophaaldatum. Daarna kunnen bestellingen niet meer geannuleerd worden dit ivm gemaakte kosten en planning.

​* Tot slot. Alle taarten en cupcakes worden met de grootste zorg bereid en naar hartenlust gedecoreerd. Echter blijft dit handwerk. Mocht u om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn met uw bestelling neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met Taarten van Sandra, gelieve binnen 24 uur en een stuk taart mee te brengen. Gebeurd dit na 24 uur, dan kunnen wij helaas niks meer voor u betekenen.


Privacybeleid

Taarten van Sandra, gevestigd aan Binnenweg 22 te Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://taartenvansandra.nl
taartenvansandrastraat 20
tel. nr: +31638517531
Sandra van Mourik-Alberts is de functionaris gegevensbescherming van Taarten van Sandra. Zij is te bereiken via info@taartenvansandra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Taarten van Sandra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@taartenvansandra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Taarten van Sandra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Taarten van Sandra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Taarten van Sandra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Taarten van Sandra verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Taarten van Sandra gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taarten van Sandra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@taartenvansandra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Taarten van Sandra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Taarten van Sandra neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@taartenvansandra.nl

Sandra van Mourik-Alberts